Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải Testo 350

hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải testo 350

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải Testo 350 để đo và phân tích nồng độ khí thải, khí độ, khí thải ô tô. Mời tải tài liệu cách sử dụng máy đo phân tích khí thải Testo-350

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải Testo 350

Xem cách sử dụng máy đo khí thải Testo 350 để đo và phân tích nồng độ khí thải, khí độ, khí thải ô tô.
Ứng dụng cách đo máy phân tích khí thải Testo 350 để đo nồng độ khí CO2, CO, NO, NO2, SO2, NO, CH4, C3H8. Đo nồng độ khí thải ô tô. Đo nồng độ khí độc ống khói.
Mời các bạn cùng xem tài liệu bên dưới đo Testo Việt Nam biên soạn.

hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải testo 350

1) Thanh trạng thái ( Status bar)

 Hiển thị ngày, giờ (trên cả màn hình hiển thị cho bộ điều khiển và bộ phân tích)

 Hiển thị tình trạng bluetooth, nguồn cung cấp và dung lượng pin ( chỉ cho bộ
điều khiển).
hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải testo 350 hướng dẫn sử dụng máy đo phân tích khí thải testo 350
2) Thông tin hoạt động của thiết bị:

Tab: Hiển thị thiết bị trong hệ thống đo (CU = Control Unit, 2,3,…=mea.box…..)

Biểu tượng cảnh báo:Hướng dẫn sử dụng máy đo khí thải Testso 350 - Testostore.vn
Khung đỏ, biểu tượng đỏ/ nền trắng: Hiển thị lỗi của thiết bị

Khung đen, biểu tượng đen/ nền vàng: Tin nhắn thông tin thiết bị

Khung vàng, biểu tượng vàng/ nền đỏ: Cảnh báo

3) Lựa chọn lĩnh vực cho các chức năng

4) Chức năng hiển thị cho các phím chức năng ( 3 phím màu cam).

Trả lời