Nhiệt ẩm kế Testo 6651

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Giám sát điều kiện khí hậu thoải mái
  • Lưu trữ chất hút ẩm
  • Bảo tàng và lưu trữ
  • Lưu trữ linh kiện điện tử