Làm thế nào để kiểm tra tụ điện

Làm thế nào để kiểm tra tụ điện

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đo và kiểm tra tụ điện. Hy vọng đọc xong bài này, bạn sẽ biết làm thế nào để kiểm tra tụ điện. Mời xem tiếp bài viết.

Trong bài viết của mình cho bạn thấy làm thế nào để kiểm tra một tụ điện sử dụng đồng hồ vạn năng tương tự. Trước hết, bạn cần xả hết hoàn toàn điện các tụ điện. Đặt đồng hồ vạn năng ở chế độ điện trở cao. Kết nối các thiết bị đầu cuối vạn năng với các đạo trình tụ điện. Đối với các tụ điện điện phân, cực dương của vạn năng phải được kết nối với cực dương của tụ điện và cực âm của vạn năng với cực âm của tụ điện. Đối với các loại tụ điện khác, cực không phải là một vấn đề.

Làm thế nào để kiểm tra tụ điện

Tại thời điểm bạn kết nối các thiết bị đầu cuối vạn năng với các các cực tụ điện, kim vạn năng sẽ di chuyển về 0 và sau đó từ từ di chuyển về phía vô cực và ổn định ở đó. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu các tụ điện được thử nghiệm là bình thường

kiểm tra tụ điện
  • Nếu tụ điện được thử nghiệm ngắn, kim vạn năng sẽ về không và vẫn ở đó.
  • Nếu tụ điện đang thử nghiệm được mở, kim vạn năng sẽ không di chuyển (sẽ duy trì ở vị trí vô cực là vị trí ban đầu cho nhiều vạn năng tương tự).
  • Nếu tụ điện đang thử nghiệm bị rò rỉ thì đầu tiên kim sẽ lệch về 0, sau đó từ từ di chuyển về phía vô cực và sẽ ổn định tại một điểm trước vô cực.

Đây chỉ là một thử nghiệm sơ bộ và để kiểm tra đầy đủ, bạn cần thay đổi giá trị tụ điện bằng máy đo điện dung.

Trả lời