Hướng dẫn đo cuộn cảm

hướng dẫn đo điện cảm (độ tự cảm)


Hầu hết đồng hồ vạn năng sẽ đo tất cả các tính chất điện của một thành phần ngoại trừ độ tự cảm, vì vậy để đo được cuộn cảm bạn cần có thiết bị riêng. Có một số phương pháp mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết hướng dẫn này. Sau đây là bài hướng dẫn đo cuộn cảm. Hay vọng cách đo cuộn cảm này sẽ hữu ích cho bạn.

Ống nhòm đo khoảng cách là gì? Xem thêm để hiểu hơn

Hướng dẫn đo cuộn cảm (độ tự cảm)

Phương pháp 1 – So sánh trở kháng với điện trở

Đầu tiên là đặt cuộn cảm nối tiếp với điện trở đã biết có độ chính xác tốt, ví dụ điện trở 100 ohm 1% là một lựa chọn tốt. Kích thích mạch bằng một bộ tạo chức năng và xem đường giao nhau giữa điện trở và cuộn cảm trên phạm vi, cũng như điện áp đầu vào. Điều chỉnh bộ tạo chức năng cho đến khi điện áp tiếp giáp bằng một nửa điện áp đầu vào. Mối quan hệ giữa R và L là, như xuất phát dưới đây.

hướng dẫn đo điện cảm (độ tự cảm)Ưu điểm của phương pháp này là chính xác ở chỗ có thể tìm thấy điện trở hiệu chuẩn với dung sai trong khoảng 0,1%.

Nếu bạn đang đo điện áp cực đại đến điện áp cực đại trên điện trở, thì hãy sử dụng phương trình này:

L = R * sqrt (3) / (2 * pi * f)

Nếu bạn đang đo điện áp cực đại đến điện áp cực đại trên cuộn cảm, thì hãy sử dụng phương trình này:

L = R / (2 * pi * f * sqrt (3))

Sở thích của tôi là đo điện áp trên điện trở, thay vì tụ điện, vì việc thiết lập dễ dàng hơn vì bạn có thể đặt đầu dò phạm vi của mình qua điện trở, sau đó trao đổi cuộn cảm hoặc tụ điện vào và ra. Lưu ý rằng tần số kích thích cao hơn 3 lần khi đo trên điện trở, so với cuộn cảm. Tùy thuộc vào dải tần số của thiết bị của bạn và tự cộng hưởng của cuộn cảm, có thể đôi khi một phương pháp được ưu tiên hơn phương pháp kia.

Cũng cần lưu ý rằng điều này áp dụng cho các tụ điện nhưng công thức hơi khác với R ở phía dưới, khi đo trên điện trở:

C = sqrt (3) / (2 * pi * F * R)

Đây là một máy tính đơn giản:

Inductance Calculator
Scope probes across:
R (Reference Resistor) (ohms)
F (Frequency when Vin=VL)(KHz)
Results

L(uH)

Xuất phát mối quan hệ giữa R và L khi | Vo | = 1/2 | Vs | khi đo qua điện trở.

Đầu tiên sử dụng công thức cho một bộ chia điện áp: Vo / Vs = Z1 / (Z1 + Z2)

Võ / Vs = R / (R + j * w * L)

Độ lớn tính toán tiếp theo bình phương bằng cách nhân từng số với liên hợp phức tạp:

| Võ | ^ 2 / | Vs | ^ 2 = | R / (R + w * L) | ^ 2

Chúng tôi quan tâm đến Vo / Vs = 1/2:

| 1/2 | ^ 2 = R ^ 2 / (R ^ 2 + (w * L) ^ 2)

4 * R ^ 2 = R ^ 2 + (w * L) ^ 2

R = w * L / sqrt (3)

L = R * sqrt (3) / (2 * pi * f)

Xuất phát mối quan hệ giữa R và L khi | Vo | = 1/2 | Vs | khi đo trên cuộn cảm.

Võ / Vs = j * w * L / (R + j * w * L)

Độ lớn tính toán tiếp theo bình phương bằng cách nhân từng số với liên hợp phức tạp:

| Võ | ^ 2 / | Vs | ^ 2 = | (w * L) ^ 2 / (R + w * L) | ^ 2

Chúng tôi quan tâm đến Vo / Vs = 1/2:

| 1/2 | ^ 2 = (w * L) ^ 2 / (R ^ 2 + (w * L) ^ 2)

4 * (w * L) ^ 2 = R ^ 2 + (w * L) ^ 2

R = w * L * sqrt (3)

L = R * / (2 * pi * f * sqrt (3))

Phương pháp 2 – Điểm cộng hưởng với một tụ điện.

Một phương pháp khác là đặt cuộn dây song song với một tụ điện có giá trị biết để tạo thành mạch bể và sau đó đặt mạch bể này nối tiếp với điện trở có giá trị hợp lý. Sau đó, một bộ tạo chức năng được sử dụng để kích thích mạch. Đặt đầu dò phạm vi trên bể và quét bộ tạo chức năng, tìm kiếm điểm phản hồi tối đa. Giá trị cực đại này là điểm cộng hưởng và có thể thực hiện một phép tính đơn giản để tìm độ tự cảm.

L = 1 / (w ^ 2 * C)

Nhược điểm của phương pháp này là khó tìm được tụ điện tham chiếu có dung sai dưới 10%.

Inductance Calculator
C (Reference Resistor) (uF)
F (Frequency when Vin=VL)(KHz)
Results

L(uH)

Phương pháp 3 – Độ dốc dòng điện áp

Phương pháp cuối cùng là phức tạp nhất và đòi hỏi một điện áp xung được đặt trên cuộn cảm, và sau đó dòng điện được theo dõi. Chu kỳ nhiệm vụ của xung phải dưới 50%. Cũng sử dụng tần số cao để tránh bão hòa. Điều này đòi hỏi một điện trở cảm giác hiện tại, hoặc đầu dò hiện tại. Dòng điện được hiển thị trên phạm vi và độ dốc xác định độ tự cảm. Độ dốc là Ipk hiện tại cực đại chia cho thời gian Ton.

L = V * Tấn / Ipk

Inductance Calculator
Ton (uS)
V (V)
Ipk (Peak current) (A)
Results

L (uH)

Trên đây là bài hướng dẫn đo cuộn cảm hay cách đo cuộn cảm (độ tự cảm) chi tiết nhất. Chúng tôi có làm các form tính cuộn cảm, hy vọng bạn sẽ thành công.

 

 

Trả lời