Lưu trữ thẻ: diode

Diode tín hiệu là gì? Cấu tạo, nguyên lý làm việc,…

Điốt thường được sử dụng như bộ chỉnh lưu đơn giản, như mixer trong việc...

Điốt (diode) và mạch chỉnh lưu là gì? Nguyên tắc cấu…

Diode là một thiết bị điện bán dẫn điện tử cho phép dòng điện di...