Tag Archives: cách sử dụng máy đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất là gì?

Máy đo áp suất chân không Testo 552: Đo chân không với bluetooth

Đồng hồ đo áp suất là gì? Cách sử dụng máy đo áp suất Đồng hồ đo áp suất là gì? Đồng hồ đo áp suất được sử dụng để xác định áp suất tuyệt đối (áp suất cực đại và âm) đối với không khí, khí và / hoặc chất lỏng. Khi một phép đo […]