Máy đo thân nhiệt Microlife FR 1DZ1

  • Màn hình hiển thị LCD
  • Độ F Nhiệt độ cơ thể (93.2 độ F – 107.96 độ F)
  • Đo nhiệt độ bề mặt vật thể (32.0 độ F – 212.0 độ F)
  • Âm thanh kết thúc đo Có