Showing 1–21 of 27 results

Máy đo áp suất Testo: đo áp suất vi sai, chân không, tuyệt đối, đo rò rỉ

Máy đo áp suất, thiết bị đo áp lực chân không, vi sai tuyệt đối. Đo rò rỉ, áp lực khí, chất lỏng. Đồng hồ đo áp lực không khí, nước, chất lỏng.