Showing all 6 results

Bộ ghi dữ liệu wifi: Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ qua wifi

Thiết bị ghi dữ liệu wifi: đo ghi nhiệt độ độ ẩm qua wifi. Bộ ghi dữ liệu wifi đo nhiệt độ và độ ẩm truyền qua sóng wifi Testo.

14,699,000
6,458,000
7,830,000
14,699,000
5,638,000