Xem tất cả 6 kết quả

Bộ ghi dữ liệu wifi: Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ qua wifi

Thiết bị ghi dữ liệu wifi: đo ghi nhiệt độ độ ẩm qua wifi. Bộ ghi dữ liệu wifi đo nhiệt độ và độ ẩm truyền qua sóng wifi Testo.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
14,699,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6,458,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7,830,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14,699,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5,638,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao